Jaman

11 tekstów – auto­rem jest Ja­man.

Po­dob­no oczy są odzwier­cied­le­niem duszy.
Mo­je oczy są całko­wicie puste... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2013, 10:31

Nie pot­ra­fię udawać,
ale umiem ukrywać

Kto pier­wszy ten przegrywa?

Nieźle mnie urządziłeś chłopcze... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2013, 16:38

Rok nie jest już ta­ki długi, kiedy zaczy­nasz liczyć miesiącami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2013, 15:15

I znów do tańca, zag­ra nam 'może'. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2012, 16:48

Naj­większy głód - głód miłości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 grudnia 2012, 22:12

Niena­widzę go, a za­razem kocham,
a może kocham, za to że nienawidzę
lub na odwrót... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 grudnia 2012, 21:10

Kiedy pat­rzę w je­go błękit­ne oczy pod­czas roz­mo­wy ze mną, widzę szczęście.
Czy to coś znaczy? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 października 2012, 18:23

Sprzeczność jest oczywista. 

myśl • 16 czerwca 2012, 11:33

Jed­ni cier­pią, bo stra­cili miłość.
Ja cier­pię, bo nig­dy jej nie zaznałam.
Nigdy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 kwietnia 2012, 16:49

- Widzisz, mo­je przeczu­cie się spełniło... - po­wie­działa po dłuższym milczeniu.
- Ale prze­cież nie było ka­ram­bo­lu, ani żad­nej ka­tas­tro­fy. - nie rozumiałam.
- Była, jest i będzie.
- Gdzie?
- W moim sercu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2012, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność